Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Mindfullawyer. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen en gebruikt. Daarna kun je hier lezen welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld wanneer de wet veranderd. Dus als je later nog een keer wil lezen hoe het zit controleer dan altijd even de privacyverklaring die dan op de website staat.

Mindfullawyer

De Mindfullawyer is een website over onderwijs, bemiddeling, coaching en organisatieontwikkeling. Ik richt mij daarbij op het leggen van contact, het geven van advies en het delen van kennis.

De Mindfullawyer is gevestigd in Rotterdam. De Mindfullawyer is te bereiken via info@ of via het contactformulier en handel onder KvK 77971574.

Er zijn verschillende situaties waarin jouw gegevens door de Mindfullawyer worden verzameld. Het is daarom van belang dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij invloed kan uitoefenen op je eigen gegevens. Als je vragen hebt neem dan gewoon even contact met mij op! Dan drinken we een kop koffie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. De Mindfullawyer verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt de aangeboden diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf geeft. Bij het formulier wordt alleen gevraagd om basis gegevens, zoals je naam en e-mailadres. Bij het formulier worden uitsluitend de gegevens gebruikt die noodzakelijk zijn om contact met je op te nemen.

Voor het aanmelden voor bijeenkomsten via deze website worden persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor het houden van de bijeenkomst. Het gaat hierbij om je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. Wanneer er een maaltijd of overnachting wordt verzorgd kan aanvullende informatie worden gevraagd, zoals allergie of maaltijdvoorkeuren.

Het kan natuurlijk voor komen dat in specifieke gevallen meer of andere gegevens nodig zijn. Dan wordt daarom gevraagd en wordt daar ook zorgvuldig mee omgegaan. De Mindfullawyer maakt geen actief gebruikt van cookies, maar wel van plug-ins van WordPress voor formulieren.

Doel van de verwerking

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Mindfullawyer. Ten eerste voor het versturen van nieuwsbrieven of andere berichten. Deze nieuwsbrieven of berichten kunnen commercieel zijn of niet. Ze zijn in ieder geval gericht op kennisdeling. Voor het versturen van deze berichten heb ik je e-mailadres nodig. Deze wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de Mindfullawyer. Natuurlijk kan jij je ook mondeling of via een ander kanaal tekstueel aanmelden.

Ook wanneer je contact opneemt met de Mindfullawyer worden je gegevens verzameld via het kanaal dat je zelf gebruikt. Als je het doet via het formulier op de website dan vraag ik alleen de gegevens die ik nodig heb.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat ik contact met jou opneem voor het uitvoeren van hetgeen wij hebben afgesproken.

Tot slot wordt e-mail en website gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de formulieren of via e-mail, of gegevens achterlaat op de Mindfullawyer.nl dan worden deze opgeslagen op de servers van Transip. De website verzamelt via WordPress en haar plugins gegevens om de website technisch te verbeteren. De Mindfullawyer heeft daar zelf geen invloed op maar zijn een gevolg van het gebruik van die software. De gegevens zijn in beginsel anoniem en zijn dus niet jouw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden verder alleen verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, of omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met anderen. Daarnaast kan de Mindfullawyer je persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijk voorschrift.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van de bedoelde activiteiten. Dit natuurlijk tenzij de Mindfullawyer dit moet doen op de grond van de wet.

Wanneer je nieuwsbrieven krijgt dan worden de gegevens bewaard tot jij je uitschrijft. Als het gaat om gegevens die zijn verzameld omdat jij contact hebt opgenomen dan worden deze gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij het doel anders rechtvaardigt.

Voor een antwoord op de vraag hoe lang derden zoals Transip de gegevens bewaren verwijs ik je graag naar hun privacyvoorwaarden.

Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met personen die betrokken zijn met het uitvoeren van een afspraak of overeenkomst.

Beveiliging

De Mindfullawyer neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Feitelijk betekent dit gewoon dat toegang tot software waar gegevens worden verwerkt is beveilig met een persoonlijke toegangscode en dat jouw verbinding met de website van de Mindfullawyer beveiligd is met een SSL-certificaat.

Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met mij op.

Het recht je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je gegevens niet juist (meer) zijn dan heb je ook het recht om deze gegevens aan (te laten) passen. Wanneer je gebruik wilt maken van de diensten van iemand anders dan heb je recht op overdracht van deze gegevens. Ook heb je het recht om te zeggen dat je niet langer wil dat de Mindfullawyer je gegevens bewaart. Je kan de eventuele toestemming voor de verwerking door de Mindfullawyer ook intrekken of bezwaar maken. Je kan bezwaar maken bij mij door een mail te sturen naar maar ook bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je gebruik wil maken van deze rechten kan je contact met mij opnemen onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Creative Commons-Licentie

Het privacybeleid is ook te downloaden.