Kennismaking

In iedere kennismaking is contact van belang. Wie ben jij en wie ben ik. Ik geef je graag alvast een deel van mijn ik in de vorm van mijn levensloop.

Levensloop

Logo Mindfullawyer.nl

Ik heb van het onderwijs mogen genieten. Van MBO, HBO tot de universiteit en PhD. Na mijn rechtenstudie in Rotterdam ben ik gepromoveerd in Tilburg. Ik ben werkzaam geweest in de publieke en private sector van makelaardij, maatschappelijk werk tot juridische dienstverlening. Als jurist heb ik ervaring opgedaan als legal counsel en director of legal affairs. Ik heb in verschillende plaatsen in Nederland gewoond en een periode in Menlo Park (Californië) mogen wonen en kunnen genieten van Stanford University.

Bestuur

Logo Mindfullawyer.nl

Ik help en deel graag. Ik ben dan ook graag bestuurlijk betrokken in het sociale domein en bij start-ups. Als organisaties in beweging zijn dan heb ik het naar mijn zin. Ik ben eerder betrokken geweest onder meer de oprichting en het bestuur van een hospice, ruilwinkel, vereniging van eigenaren en een eigen stichting met ideële doelen. Bij start-ups ben ik vooral betrokken als ondernemers zelf vastlopen in hun eigen ontwikkeling in combinatie met hun bedrijf.

Bemiddeling

Logo Mindfullawyer.nl

De laatste jaren heb ik mij meer toegelegd op communicatie en coaching. Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van Transactionele Analyse (TA), Neurolinguïstisch programmeren (NLP) en Systemisch Werken (SW). Soms met een focus op individuen en soms op organisaties. De combinatie van coaching en werkervaring brengt mij geregeld in contact met ondernemers voor coaching of bemiddeling om vastgelopen zaken vlot te trekken. Het komt ook voor dat jij als bestuurder of leidinggevende behoefte hebt aan een open gesprek om je eigen waarneming eens tegen het licht te houden.

Projecten

Logo Mindfullawyer.nl

Ik ben graag betrokken bij het sociaal domein. Ik heb in 2002 een stichting met een ideële doelstelling opgericht en vul deze met de opbrengsten van boeken en projecten. Het idee was ooit om het als spaarpot te gebruiken om later sociale projecten mee op te zetten. Onderweg heb ik verschillende mensen mogen helpen. Nu is het later. En probeer ik met andere mensen projecten op te zetten in binnen- en buitenland die als uitgangspunt hebben om mensen in hun kracht te zetten en zelfstandigheid te bevorderen.

Publicaties

Ik publiceer nog steeds regelmatig in verschillende domeinen waaronder ICT & recht. Op verzoek ontwikkel ik nog vakken voor het HBO, WO of publieke of private organisaties. De inhoud verschilt evenals de vorm. Het kan gaan om fysiek onderwijs, onderwijs op afstand of over e-learning. De duur varieert van een workshop tot het ontwikkelen van een heel blok onderwijs. Ook ontwikkel ik nog met plezier educatieve websites.

Advies

Logo Mindfullawyer.nl

Op de hier genoemde terreinen geef ik natuurlijk ook advies, zowel mondeling als in schriftelijke vorm. Ik ben lid van een bezwaarschriftencommissie en stichtingsbesturen. Ik begeef mij daarbij zowel in het domein van het bestuursrecht als het civiele recht. Juridisch advies geef ik wanneer wij de mening delen dat een procedure of handeling wel heel bijzonder is of de grenzen van het redelijke zijn opgezocht en een toetsing niet zou misstaan.