Kennismaking

In iedere kennismaking is contact van belang. Wie ben jij en wie ben ik. Ik geef je graag alvast een deel van mijn ik in de vorm van mijn levensloop.

Levensloop

Logo Mindfullawyer.nl

Ik heb van het onderwijs mogen genieten. Van MBO, HBO tot de universiteit en PhD. Na mijn rechtenstudie in Rotterdam ben ik gepromoveerd in Tilburg. Ik ben werkzaam geweest in de publieke en private sector van makelaardij, maatschappelijk werk tot juridische dienstverlening. Als jurist heb ik ervaring opgedaan als adviseur en als leidinggevende. Ik heb in verschillende plaatsen in Nederland gewoond en een periode in Menlo Park (Californië) en kunnen genieten van Stanford University.

Bestuur

Logo Mindfullawyer.nl

Ik help en deel graag. Ik ben dan ook graag bestuurlijk betrokken in het sociale domein en bij start-ups. Als organisaties in beweging zijn dan heb ik het naar mijn zin. Ik ben eerder betrokken geweest onder meer de oprichting en het bestuur van een hospice, ruilwinkel, Indisch kookpunt, vereniging van eigenaren en een eigen stichting met ideële doelen.

Bemiddeling

Logo Mindfullawyer.nl

De laatste jaren heb ik mij meer toegelegd op bemiddeling, communicatie en coaching. Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van Transactionele Analyse (TA), Neurolinguïstisch programmeren (NLP) en Systemisch Werken (SW). De combinatie van coaching en werkervaring brengt mij geregeld in contact met mensen die behoefte hebben aan een open gesprek om hun eigen waarneming op zichzelf of hun organisatie eens tegen het licht te houden. Daarnaast sta ik mensen bij voor commissies ongewenste gedrag en klokkenluidersregelingen.

Projecten

Logo Mindfullawyer.nl

Ik ben graag betrokken bij het sociaal domein. Sinds 2002 vanuit onder meer een eigen stichting. Onderweg heb ik verschillende mensen mogen helpen en proberen wij met andere mensen projecten op te zetten in binnen- en buitenland die als uitgangspunt hebben om mensen in hun kracht te zetten en zelfstandigheid te bevorderen.

Publicaties

Ik publiceer nog steeds regelmatig in verschillende domeinen waaronder ICT & recht en militaire geschiedenis. Op verzoek ontwikkel ik nog vakken voor het HBO, WO of publieke of private organisaties. De inhoud verschilt evenals de vorm. Het kan gaan om fysiek onderwijs, onderwijs op afstand of over e-learning. De duur varieert van een workshop tot het ontwikkelen van een heel blok onderwijs. Ook ontwikkel ik nog met plezier educatieve websites.

Advies

Logo Mindfullawyer.nl

Op de hier genoemde terreinen geef ik natuurlijk ook advies, zowel mondeling als in schriftelijke vorm. Ik ben lid van een bezwaarschriftencommissie en stichtingsbesturen. Ik begeef mij daarbij zowel in het domein van het bestuursrecht als het civiele recht. Juridisch advies geef ik wanneer wij de mening delen dat in een procedure of handeling de grenzen van het redelijke zijn opgezocht en een toetsing nodig vraagt.