Mindfullawyer – What’s in a name

Ik krijg vaak de vraag waar de naam mindfullawyer vandaan komt en of de mindfullawyer iets met mindfulness te maken heeft. De naam is ontstaan tijdens een zomerretraite in Plum village, een klooster van de boeddhistische gemeenschap van Thich Nhat Hanh. Ik kwam hier in gesprek met ondernemers die juridische vragen hadden en anders met hun klanten wilden omgaan. Meer vanuit vertrouwen en minder juridisch. Dat vraagt van de jurist een andere mindset, meer mindful misschien. Uit deze gesprekken kwam het idee om vanuit de naam mindfullawyer activiteiten te gaan ontplooien.

Wie denkt dat hij origineel is …

Zoals de jurist E.M. Meijers al eens zei: ‘wie denkt dat hij origineel is, heeft niet genoeg gelezen’. Na de zomer ben ik met verschillende zoektermen gaan zoeken wat er allemaal te doen is op het gebied van mindfulness en recht. En Meijers had gelijk. In deze tijd was er in de Verenigde Staten al een beweging op gang gekomen die zich bezig hield met Mindfulness and the Law. In 2016 kwamen ook de eerste initiatieven in Nederland naar buiten.

What’s in the name

Voor mij heeft de naam mindfullawyer naast een inhoudelijke toon, ook een pragmatische inslag. Ik had een naam nodig voor een opdracht, ik had ideeën liggen, en what’s in a name. De mindfullawyer is wat mij betreft gewoon een naam die aangeeft hoe ik vorm probeer te geven aan wat ik doe. Het herinnert mij er in drukke tijden aan wat ik belangrijk vind. Vaak lukt dat, maar soms ook niet. Wij doen allemaal ons best maar soms is dat niet genoeg. Het gaat voor mij om ontwikkeling. Daar probeer ik aan bij te dragen door het geven van advies, het ontwikkelen van onderwijs of door anderen bij te staan in een coaching- of mentoringstraject.

Wat ik doe heeft wel raakvlakken met mindfulness. Die raakvlakken zien op de wijze waarop ik naar mij zelf of een uitdaging kijk. Mindfulness is voor mij een oefening in aandacht. Die ook mij het ene moment beter af gaat dan het andere moment. In die zin ziet de naam vooral op wat ik als jurist wil zijn, mindful. En dat in zichzelf is een oefening.

Als je geïnteresseerd bent in vragen over mindfulness dan verwijs ik je graag naar artikelen waarin ik in ga op de vraag wat mindfulness is, de relatie die mindfulness heeft met het boeddhisme en wat mindfulness en recht met elkaar te maken hebben. Een andere vraag die ik in dit verband vaak krijg is of ik zelf boeddhist ben. Het antwoord is nee. Ik lees er graag over, maar zou mijzelf geen boeddhist noemen.